Relaxxed, gevestigd aan Kuyperstraat 9, 3601 VE Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kuyperstraat 9
3601 VE Maarssen
Tel.: +31 6 46610323

website: https://relaxxed.nl
email: info@relaxxed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Relaxxed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Relaxxed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Relaxxed analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– Relaxxed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Relaxxed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Relaxxed gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Relaxxed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we ook cookies van derden (die jouw surfgedrag bijhouden). Voor sommige dien je hiervoor expliciet toestemming te geven. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Voor het blokkeren van het script van Analytics kan je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Een overzicht van alle cookies vind je op de pagina Cookiebeleid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Via de website
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@relaxxed.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Relaxxed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Relaxxed) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Relaxxed verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Relaxxed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Relaxxed en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’, waardoor jouw surfgedrag volledig anoniem blijft.
Je krijgt dus op basis van jouw klikgedrag geen speciale inhoud krijgt te zien. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Gegevens worden niet gedeeld en IP adressen worden gemaskeerd

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Relaxxed en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Relaxxed heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Relaxxed geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Relaxxed een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van relaxxed.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 2 jaar geldig.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Relaxxed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@relaxxed.nl.